Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Engagera dig!

Inom Jusek finns det goda möjligheter för dig som student att engagera dig samt att skaffa dig värdefull erfarenhet inför ditt kommande arbetsliv.

Vi har både förtroendevalda studenter som arbetar ideellt med studiepolitiska frågor på lokal och nationell nivå så väl som anställda studenter som arbetar med marknadsföring ute på många av landets universitet och högskolor. Så väl ideellt engagemang som extrajobb hjälper till att utvidga det personliga nätverkset så väl som att det ger en fin merit på CV:t.

Jusek studerandesektion

Alla Juseks studentmedlemmar tillhör vår studerandesektion. Sektionen leds av en nationell sektionsstyrelse bestående av studentmedlemmar från olika skolor och utbildningar. Till studerandesektionen tillhör även ett antal lokalstyrelser och mentorskapsprojekt som driver projekt på lokal nivå ute på de olika universiteten och högskolorna.
Läs mer om Juseks Studerandesektion
Läs mer om Juseks övriga sektioner

Lokala Jusekstyrelser och mentorskapsprojekt

Du som studerar på din skola har bäst kunskap om vad som saknas eller skulle kunna bli ännu bättre just där. Kanske är det för dålig studiemiljö? Eller för lite koppling till arbetsmarknaden? Eller kanske vill du bara inspirera eller underlätta för dig och dina studiekamrater att utöka era nätverk?

Delta i något av Juseks redan aktiva styrelser eller starta upp ett nytt projekt på din studieort. Från Jusek får du stöd och praktiskt hjälp. Att starta eller driva ett Jusek-projekt innehåller många roliga och utvecklande delar och blir en bra merit på ditt cv.
Läs mer om projekten på din ort

Studerandesektionens nationella styrelse

Sektionsstyrelsen består av studenter som engagerar sig ideellt för att driva de frågor som är viktiga för Juseks studentmedlemmar både inom förbundet men även externt mot andra aktörer. 
Läs mer om sektionsstyrelsen

Vill du jobba extra som studentmarknadsförare?

Som studentmarknadsförare ansvarar du för Juseks marknadsföring och verksamhet riktad till våra utbildningsgrupper på ditt universitet eller din högskola.
Läs mer

Mitt självförtroende har ökat och inom Jusek kunde jag vara kreativ på ett sätt som jag aldrig hade kunnat bakom skolbänken. Jag har dessutom knutit ovärderliga kontakter som jag har god nytta av nu när jag ska möta arbetsmarknaden efter examen. Våga ta chansen och engagera dig!

Nina Khoi
Tidigare ordförande för Jusek student