Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Webben för förtroendevalda

Två röster om att vara föroendevald

Möt Kristina Ullskog och Sofia Almbrandt, förtroendevalda som berättar om sina viktiga uppdrag. 
Läs intervjun med Kristina och Sofia

Information till dig som är Juseks lokala företrädare inom kommunal sektor om byte från tjänstepensions-avtalet KAP-KL till AKAP-KL

Sedan 1 januari 2014 har vi ett nytt tjänstepensionsavtal inom den kommunala sektorn, AKAP-KL. Avtalet omfattar i första hand personer som är födda 1986 och senare. De som är födda 1985 och tidigare omfattas av det gamla avtalet, KAP-KL. Läs mer om avtalet

Ny broschyr om arbetsmiljöansvaret

Hallå där Catharina Klåvus, förbundsjurist på Jusek. Jusek och PTK har tagit fram en skrift om arbetsmiljöansvar, varför då? Läs intervjun och ladda ner broschyren

Stipendium för förtroendevalda

Du vet väl om att det finns stipendium att söka för studier som främjar betydelsen av den fackliga verksamheten? Maxbeloppet ökat till 100 000 kr. Läs mer

Beställ foldern Våga Fråga – om hur du rekryterar medlemmar

Nu finns foldern Våga fråga. Det är en praktisk handbok i hur du rekryterar medlemmar till Jusek. Beställ den här

Verktyg för analys av lönebild (förtroendevalda inom statlig sektor)

Saco-S har tagit fram exempel på ett antal diagram med hjälp av vilka ni kan analysera hur lönebilden och löneutvecklingen ser ut inom er verksamhet. Läs mer

Vilken roll har förtroendevalda vid personalrekrytering?

Ibland uppstår frågan om vilken roll förtroendevalda har när arbetsgivaren ska rekrytera personal. Läs mer i broschyren Förtroendevaldas roll vid rekrytering - en vägledning. För förtroendevalda inom statlig sektor. Ladda ner broschyren

Bild materialMaterial för rekrytering av medlemmar (privat sektor)

Nu finns broschyrställ och mappar (med material) att beställa för ert rekryteringsarbete på arbetsplatsen. För privat sektor.

Beställ här

Fackliga kurser Offentlig sektor

 

Söker du fackliga utbildningar Privat sektor?