Chef (VD)

Som chef ska du – oavsett vilken titel du har – kunna leda och utveckla medarbetare samt styra verksamheten. Vi har ombudsmän och experter som är särskilt insatta i frågor som rör arbetsvillkor samt din roll som chef. Vi kan ge råd och information till dig i din chefsroll när det gäller till exempel din anställning, arbetsmiljö och anställningsavtal. Du kan även få rådgivning och information om andra arbetslivsrelaterade frågor. Jusek är ett fackförbund för dig!

Digital chefsskola

För dig som är chefsmedlem hos oss erbjuder vi en digital chefsskola. Det är en interaktiv utbildning som passar både dig som har varit chef ett tag och dig som är ny i din roll.

Rådgivning för chefer

Här kan du som är chef och medlem hos oss boka rådgivning med en chefsexpert från Go Monday. Chefsrådgivaren ger tips och råd, svarar på frågor och kan hjälpa dig att tänka i nya banor.

Chefsverktyg

Som chef ställs du hela tiden inför nya utmaningar. Här har vi samlat information och konkreta tips rörande till exempel medarbetarsamtal, konflikthantering och hur du själv får balans i livet. Dessa kan fungera som verktyg för dig i ditt ledarskap och underlätta för dig i din roll som chef.

Anställningsavtal för chefer

Här hittar du exempel på anställningsavtal som vi har tagit fram. Det finns två olika versioner beroende på om du omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS) eller inte.

Close chefsnätverk

Som chefsmedlem hos oss kan du även bli medlem i Chefsnätverket Close till rabatterat pris. Förutom värdefulla relationer får du bland annat inspirerande föreläsningar av högklassiga föreläsare och en chans att dra nytta av andra chefers erfarenhet.
Läs mer om Close chefsnätverk

Arbetsmiljöansvar

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivare och anställda skyldiga att samarbeta för att få en bra arbetsmiljö. Arbetsmiljön innefattar allt som påverkar oss i arbetslivet, både fysiskt och psykiskt. Arbetsmiljölagens syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall och på så sätt bidra till en god arbetsmiljö.

Juseks ledarskapsprogram

Under 2018 lanserades Juseks ledarprogram för chefer. Ett unikt utvecklat forskningsbaserat utvecklingsprogram för dig som är akademiker och chefsmedlem i Jusek.

Professionsföreningen

Välkommen till vår professionsförening för dig som är chef! Här hittar du representanter för föreningen och kan läsa mer om föreningens uppdrag.
För dig som är chef

Chefsutbildning via utbildning.se

Som utbildning.se skriver:

"Många är det som vill bli en bra ledare, men det är skillnad på att vara chef och att vara ledare. En chef ger order men en ledare visar vägen. Med rätt utgångspunkt blir du en mer allsidig ledare som visar vägen framåt!