Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Pension

Färgglada kuvert på gång

Redan i mitten av februari gick de första orange kuverten ut från Pensionsmyndigheten, med information om hur mycket allmän pension man tjänat in.

Få värdefulla tips från ptk.se

Bild PTKPensionärsvarning

Detta är en podd om livet före döden, om de unga pensionärerna, de åldrande ynglingarna,beslutsångest, nojor,förbluffande faktaoch lusten att levalivet hela livet.

Läs mer och lyssna på www.pensionärsvarning.se

Rådgivningstjänst 2.0 är här − för trygga pensionsval

Tydligare och mer lättöverskådlig information, bland annat med rörliga grafer – det är några av nyheterna i vår uppdaterade version av PTK Rådgivningstjänst. Även den tekniska plattformen har uppdaterats.

Det finns ett ökat behov av oberoende pensionsrådgivning och det har vi tagit fasta på i utvecklingsarbetet av version 2.0. Tjänsten har anpassats för en bredare användargrupp genom bättre användarvänlighet och tydligare råd.

Läs mer om tjänsten

JPG image, 150 x 90Din ålderspension kommer från flera håll.
Din ålderspension finansieras genom socialförsäkringen (allmän pension), kollektivavtalade försäkringar (tjänstepension) samt eventuella egna försäkringar (privat pensionssparande).

Allt du behöver veta om din pension
Pension är inte något de flesta tänker på när de är mitt i karriären. Men nivån på ålderspensionen påverkas av de val du gör i dag. Därför är det viktigt att ha kunskap om pensionssystemets uppbyggnad och vilka faktorer som påverkar pensionens storlek

Läs mer om din pension

Allmän pension
Allmän pension får du från Pensionsmyndigheten. Det är antalet yrkesverksamma år, din inkomst och hur du valt att placera premiepensionsdelen som avgör det slutliga beloppet. Du får årligen en sammanställning över utvecklingen och en prognos över din pension. Allt du tjänar och betalar skatt för upp till ett visst tak ger allmän pension. Avgiftstaket är 8,07 inkomstbasbelopp, 2015 motsvaras det av en månadslön på 39 072 kronor.

Läs mer om minpension.se

Tjänstepension

I princip alla anställda får en del av sin pension från inbetalningar gjorda av arbetsgivaren. Vanligen rör det sig om cirka 10-15 % av slutlönen. Tjänstepensionen är mycket betydelsefull eftersom den ger pension för lönedelar där den allmäna pensionen inte ger ersättning (se ovan).
Nedan listas vanliga tjänstepensionsplaner för Juseks medlemmar. Läs mer genom att följa länkarna. Genom de organisationer som förvaltar tjänstepensionsplanerna kan du välja hur pengarna placeras, något som kan ha betydelse för din kommande pension

Statligt anställda
Privatanställda tjänstemän
Kommun, landsting, Svenska kyrkan

Privat pensionssparande

Den tredje källan till pension är privat pensionssparande. Man kan välja mellan att pensionsspara i pensionsförsäkring eller på pensionssparkonto. Inbetalda premier är avdragsgilla i deklarationen om du har inkomst av tjänst som ett allmänt avdrag med maximalt 12 000 kr per år (Från och med 2015 trappas avdraget ned till 1800 kr och upphör helt 2016). Du måste själv äga försäkringen eller pensionssparkontot för att få göra avdrag. Du som inte har pensionsrätt i anställningen (tjänstepension) kan istället få göra ett högre avdrag för privat pension i deklarationen. Ta kontakt med Skatteverket för att få veta mer om hur stort avdrag du kan göra och hur du går tillväga.

Om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet har du rätt att göra avdrag med 12 000 kr plus ett tillägg om 35 procent av inkomsten. Tillägget kan uppgå till högst 444 000 kr för inkomståret 2014 och 445 000 kr för inkomståret 2015.

Blir du arbetslös ska eventuella uttag av pension samordnas med a-kassan.
Läs mer på aea.se

Har du kommunal tjänstepension och är född före 1986?

Läs mer på kpa.se
Kan du de vanliga pensionstermerna? Om inte här finner du
Pensionsorden